Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

WTEDY SIĘ ZACZĘŁO…

W dniu 26.06.2010 odbyły się pierwsze w Sulęczynie zawody kajakowe pod ogólną nazwą „Zawody Kajakowe Górskim Szlakiem Szwajcarii Kaszubskiej w Gminie Sulęczyno.”

Organizatorem zawodów była „Przystań Kajakowa” z Sulęczyna, partnerem projektu była Gmina Sulęczyno a do organizacji i wynajmu kajaków włączył się zespół e-kajaki z Bytowa. Patronat medialny przejął Dziennik Bałtycki a nad bezpieczeństwem czuwała grupa ratowników z fundacji „Bezpieczni nad wodą”.

Impreza odbyła się z udziałem 29 osad w kategoriach „jedynki” i „dwójki”. Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 12.00 z jez. Węgorzyno, dalej przez tzw. „rynnę sulęczyńską”, zakończyła na Przystani Kajakowej parę minut po 15-tej.

O 17.30 ogłoszono wyniki, wręczono puchary i nagrody. Punktowane były trzy pierwsze miejsca wg najlepszego czasu – należy zwrócić uwagę że poziom zawodników był wysoki a wynika bardzo zbliżone. Wspólna kolacja a następnie koncert zespołu NADMIAR zakończył imprezę. Chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom którzy wzięli udział w zawodach za przybycie i dobrą zabawę.

Ekipa Kajaki-Słupia

Wyniki: /Imię, Nazwisko, czas w min./

Kategoria „jedynki”
I miejsce – Ryszard Neumuller 54
II miejsce – Tomasz Goitowski 55 /zawodnik szybciej ukończył etap 5/
III miejsce – Marek Grabiszewski 55

Pozostałe wyniki:
Leszek Jakubek 63
Edward Kobierowski 68
Piotr Kochanek 56
Dominik Wicher 64
Piotr Grabiszewski 59
Jarosław Grabiszewski 56
Wiesław Ulatowski 57
Maciej Parol 65
Kosma Wilk 66
Bartosz Wilk 70
Piotr Baske 64
Marcin Stachlewicz 66
Marcin Knop 59
Grzegorz Pethe 58

Kategoria „dwójki”
I miejsce – Ewa Burnicka
Rafał Bubnicki 59

II miejsce Izabela Dymiszkiewicz
Rafał Czarnecki 62

III miejsce – Jarek Zachulski
Anna Zachulska 65

Pozostałe wyniki:

Monika Cygert 67
Adam Cygert

Anita Kulas 83
Paweł Łacko

Karol Sawicki 75
Jakub Burandt

Marcin Trzeciak 76
Szymon Wiśniewski

Ariel Sobczak 118
Łukasz Fijałkowski

Alicja Gawin 79
Krzysztof Trzebiatowski

Kinga Hering 87
Bartłomiej Wichert

Joanna Bojko Pela 77
Paweł Pela

Rafał Kotkowski 76
Karol Kobiela

Organizatorzy

Regulamin

Partnerzy

Partnerzy medialni

data dodania: 20.07.2010

2010

WTEDY SIĘ ZACZĘŁO…

W dniu 26.06.2010 odbyły się pierwsze w Sulęczynie zawody kajakowe pod ogólną nazwą „Zawody Kajakowe Górskim Szlakiem Szwajcarii Kaszubskiej w Gminie Sulęczyno.”

Organizatorem zawodów była „Przystań Kajakowa” z Sulęczyna, partnerem projektu była Gmina Sulęczyno a do organizacji i wynajmu kajaków włączył się zespół e-kajaki z Bytowa. Patronat medialny przejął Dziennik Bałtycki a nad bezpieczeństwem czuwała grupa ratowników z fundacji „Bezpieczni nad wodą”.

Impreza odbyła się z udziałem 29 osad w kategoriach „jedynki” i „dwójki”. Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 12.00 z jez. Węgorzyno, dalej przez tzw. „rynnę sulęczyńską”, zakończyła na Przystani Kajakowej parę minut po 15-tej.

O 17.30 ogłoszono wyniki, wręczono puchary i nagrody. Punktowane były trzy pierwsze miejsca wg najlepszego czasu – należy zwrócić uwagę że poziom zawodników był wysoki a wynika bardzo zbliżone. Wspólna kolacja a następnie koncert zespołu NADMIAR zakończył imprezę. Chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom którzy wzięli udział w zawodach za przybycie i dobrą zabawę.

Ekipa Kajaki-Słupia

Wyniki: /Imię, Nazwisko, czas w min./

Kategoria „jedynki”
I miejsce – Ryszard Neumuller 54
II miejsce – Tomasz Goitowski 55 /zawodnik szybciej ukończył etap 5/
III miejsce – Marek Grabiszewski 55

Pozostałe wyniki:
Leszek Jakubek 63
Edward Kobierowski 68
Piotr Kochanek 56
Dominik Wicher 64
Piotr Grabiszewski 59
Jarosław Grabiszewski 56
Wiesław Ulatowski 57
Maciej Parol 65
Kosma Wilk 66
Bartosz Wilk 70
Piotr Baske 64
Marcin Stachlewicz 66
Marcin Knop 59
Grzegorz Pethe 58

Kategoria „dwójki”
I miejsce – Ewa Burnicka
Rafał Bubnicki 59

II miejsce Izabela Dymiszkiewicz
Rafał Czarnecki 62

III miejsce – Jarek Zachulski
Anna Zachulska 65

Pozostałe wyniki:

Monika Cygert 67
Adam Cygert

Anita Kulas 83
Paweł Łacko

Karol Sawicki 75
Jakub Burandt

Marcin Trzeciak 76
Szymon Wiśniewski

Ariel Sobczak 118
Łukasz Fijałkowski

Alicja Gawin 79
Krzysztof Trzebiatowski

Kinga Hering 87
Bartłomiej Wichert

Joanna Bojko Pela 77
Paweł Pela

Rafał Kotkowski 76
Karol Kobiela

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – firma „Kajaki-Słupia” s.c. Witold Zalewski, Renata Zalewska,
 2. Organizator spływu – osoba bezpośrednio kontaktująca się z firmą „Kajaki- Słupia” i wypożyczająca sprzęt kajakowy,
 3. Sprzęt kajakowy – niezbędny sprzęt do odbycia spływu kajakowego: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
 4. Uczestnik spływu – wszystkie osoby biorące udział w spływie kajakowym,
 5. Spływ kajakowy – usługa polegająca na wypożyczeniu sprzętu kajakowego do przepłynięcia wybranego odcinka rzeki  oraz przetransportowanie sprzętu kajakowego i określonej liczby uczestników na punkt początkowy i z punktu końcowego spływu,
 6. Proces rezerwacji – czas trwania wszystkich niezbędnych szczegółów i ustaleń warunków spływu kajakowego,
 7. Rezerwacja – potwierdzenie ustaleń oferty spływu oraz akceptacja warunków rezerwacji oraz wpłata zaliczki.

II. Rezerwacja

 1. Proces rezerwacji można rozpocząć kontaktując się bezpośrednio z firmą „Kajaki- Słupia”. Forma kontaktu jest dowolna.
 2. Rezerwacji należy dokonać mailowo lub poprzez formularz rezerwacji na stronie kajaki-slupia.pl.
 3. Dopuszcza się składanie rezerwacji osobiście po spisaniu umowy, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
 4. Podczas kontaktu ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły wybranej oferty spływu tj.: termin i godzina rozpoczęcia spływu, wybrany odcinek, ilość uczestników oraz ilość i rodzaj kajaków, transport uczestników, ilość osób niepełnoletnich biorących udział w spływie oraz usługi dodatkowe zawarte w zakładce „pozostała oferta” na stronie kajaki-slupia.pl.
 5. Rezerwację uznaje się za dokonaną i ważną jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 1. Ustalono termin oraz pozostałe szczegóły spływu wymienione w pkt. 4,
 2. Zaakceptowano przedmiotowy regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego,
 3. Wpłacono zaliczkę w wysokości określonej w pkt.
 1. Wysokość wymaganej zaliczki:
 1. Spływy kilkudniowe: 30% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę,
 2. Spływy kilkugodzinne, jednodniowe i zorganizowane: 50% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę.
 1. Zaliczkę należy wpłacić na numer konta podany na stronie www.kajaki-slupia.pl najpóźniej 3 dni po zaakceptowaniu warunków i ustaleń spływu  W przypadku odległych terminów rezerwacji dopuszcza się indywidualne ustalenie terminu wpłaty zaliczki.
 2. Pozostała część ceny spływu opłacana jest najpóźniej w dniu spływu przed jego rozpoczęciem.
 3. Zmiany dotyczące ilości sprzętu należy zgłaszać najpóźniej 7 dni przed spływem w celu ewentualnej korekty oferty spływu.
 4. Całkowita ustalona cena spływu nie ulega zmianie w dniu spływu.
 5. W przypadku nieopłacenia zaliczki w terminie, Usługodawca ma prawo do anulowania wszelkich ustaleń rezerwacji.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Organizator spływu ma prawo do anulowania rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji musi być dokonane w trwałej formie, poprzez maila, sms lub w formie pisemnej.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot zaliczki lub jej części, może nastąpić tylko na warunkach określonych w pkt. 4
 4. Organizatorowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
 1. W uzasadnionych przypadkach do 30 dni przed spływem kajakowym: 100% zaliczki,
 2. W czasie krótszym niż 30 dni zwrot nie następuje ale istnieje możliwość przełożenia spływu na inny możliwy termin.
 1. Ustalona w procesie rezerwacji data spływu jest obligatoryjna i może zostać zmieniona tylko jeśli pozwala na to terminarz Usługodawcy.
 2. Jeśli w dniu spływu liczba uczestników będzie mniejsza niż ustalona w procesie rezerwacji całkowita cena spływu nie ulega pomniejszeniu.

IV. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników spływu

Organizator spływu:

 1. Tylko organizator spływu upoważniony jest do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustaleniach spływu poczynionych z Usługodawcą.
 2. Przed rozpoczęciem spływy organizator zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna lub zapewnić opiekę osoby dorosłej w kajaku podczas spływu.
 4. Organizator spływu zobowiązany jest poinformować innych uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a także zapoznać ich z niniejszym regulaminem.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu powinien zapoznać się ze stanem technicznym wydawanego sprzętu kajakowego.
 7. Organizator spływu jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników spływu kajakowego. Za zniszczenie lub zagubienie sprzętu kajakowego, zgodnie z podpisaną umową, należy pokrycie pieniężne w wysokości:

Uczestnicy spływu:

 1. Każdy z uczestników spływu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt kajakowy.
 2. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
 3. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania śmieci ta trasie spływu. Śmieci należy pozostawić w kajaku lub w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Każdy z uczestników spływu zobowiązany jest do płynięcia zgodnie ustalonym odcinkiem i zakończenie go w wyznaczonym miejscu i czasie.
 5. Pozostawienie kajaka i pozostałego sprzętu w miejscu innym niż ustalony punkt zakończenia spływu, wiąże się z dodatkowym kosztem ustalonym przez usługodawcę.

STOSUJ SIĘ DO PRAWIDEŁ:

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek wywiązać się w pełni z poszczególnych punktów ustalonych w procesie rezerwacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników spływu i organizatora podczas spływu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy uczestników spływu podczas spływu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania wszelkich śmieci pozostawionych przez uczestników spływu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu kajakowego oraz wskazanych uczestników spływu o umówionej godzinie zgodnie z ustaleniami.
 7. W przypadku opóźnienia i zmiany ustalonej godziny odbioru sprzętu i wskazanych uczestników spływu z winy uczestników spływu, usługodawca rości sobie prawo do zorganizowania takiego transportu powrotnego, który będzie realny w najszybszym możliwym czasie.

VI. Informacje Końcowe:

 1. Wszelkie ustalenia i kwoty dotyczące spływu kajakowego poprzedza podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 2. W razie nie dostosowania się do warunków umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Sulęczyno, 01.02.2019r.