Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

Ahoj Hydroaktywni! Dziękujemy za to, że tak pięknie świętowaliście z nami 10 urodziny 🎂🍾 To były zawody z prawdziwą pompą, którą zaserwowała nam pogoda. Cieszymy się, że mimo burzy, która zakończyła trochę wcześniej zawody niż planowaliśmy, dobre nastroje Was nie opuściły i zostaliście z nami na urodzinowej imprezie na przystani Kajaki-slupia. Dziękujemy instruktorom, osobom czuwającym na punktach kontrolnych, strażakom, ratownikom. Dzisiaj urodziny obchodzi Krzysztof Głombowicz, którego głos prowadził nas przez całe zawody do ostatniej kropelki deszczu i kibicował z nami dzielnym zawodnikom. Krzysiu, hydro-sto lat od nas! 🎉 Dziękujemy sportowcom z niepełnosprawnościami za waleczność i inspirowanie do aktywności sportowych. Jesteście wspaniali <3 Hydro-klimat poczuliśmy dzięki naszym kolegom Witold Czaplewski i Przemysław Czaplewski, którzy podzielili się swoimi przeżyciami z wyprawy na Pętlę Toruńską. Za piękne opowieści z dalekiego świata kłaniamy się z wdzięcznością dla Lech Flaczyński. Dziękujemy wójtowi Sulęczyna, naszym sponsorom oraz dziennikarzom, dzięki którym możemy podziwiać piękne relacje i zdjęcia z zawodów. Dla Wszystkich, którzy pomagali przygotować tą imprezę - sędziom Tomasz Marcholewski i Krzysztof Baske oraz oczywiście naszej hydro - Katarzyna Neumuller, która czuwała nad kuchnią, prowadziła biuro zawodów oraz animacje dla dzieci. Mamy za sobą magiczny, urodzinowy wieczór - z tortem, piosenką "Witku, no weź", energetycznym koncertem zespołu Mietek Blues Band, pokazem tańca z ogniami i choreograficznymi piruetami na parkiecie aż do samego rana 🙂 To był wyjątkowy czas, kiedy poczuliśmy się wszyscy razem połączeni hydro-mocą! Dużo wzruszeń, podziękowań, wspomnień. Dzięki, że z nami byliście i do zobaczenia na wodzie! W najbliższym czasie będziemy się z Wami dzielić informacjami z zawodów i fotorelacją. Poniżej pierwsza jej część w wykonaniu naszego hydro - Piotr Zatoń z PIKphotography - Fotografia/ Film, za które również dziękujemy. To dzięki Wam, uczestnikom możemy świętować 10 lat zawodów w wyjątkowej atmosferze, każdy wnosi w to wydarzenie coś od siebie <3 Bądźcie z nami jak najdłużej 🙂 Łącznie przy X edycji Hydroaktywni pracowały 64 osoby. Mowa o zakresach jak: biuro zawodów, kuchnia, zabezpieczenie ratownicze, sędziowskie, wolontariat, animatorzy dla dzieci, fotograf itp. To największe przedsięwzięcie jakie do tej pory zorganizowaliśmy.

Organizatorzy

Regulamin

Partnerzy

Partnerzy medialni

data dodania: 14.06.2019

Hydroaktywni 2019 - fotorelacja - dziękujemy!

Ahoj Hydroaktywni! Dziękujemy za to, że tak pięknie świętowaliście z nami 10 urodziny 🎂🍾 To były zawody z prawdziwą pompą, którą zaserwowała nam pogoda. Cieszymy się, że mimo burzy, która zakończyła trochę wcześniej zawody niż planowaliśmy, dobre nastroje Was nie opuściły i zostaliście z nami na urodzinowej imprezie na przystani Kajaki-slupia. Dziękujemy instruktorom, osobom czuwającym na punktach kontrolnych, strażakom, ratownikom. Dzisiaj urodziny obchodzi Krzysztof Głombowicz, którego głos prowadził nas przez całe zawody do ostatniej kropelki deszczu i kibicował z nami dzielnym zawodnikom. Krzysiu, hydro-sto lat od nas! 🎉 Dziękujemy sportowcom z niepełnosprawnościami za waleczność i inspirowanie do aktywności sportowych. Jesteście wspaniali <3 Hydro-klimat poczuliśmy dzięki naszym kolegom Witold Czaplewski i Przemysław Czaplewski, którzy podzielili się swoimi przeżyciami z wyprawy na Pętlę Toruńską. Za piękne opowieści z dalekiego świata kłaniamy się z wdzięcznością dla Lech Flaczyński. Dziękujemy wójtowi Sulęczyna, naszym sponsorom oraz dziennikarzom, dzięki którym możemy podziwiać piękne relacje i zdjęcia z zawodów. Dla Wszystkich, którzy pomagali przygotować tą imprezę - sędziom Tomasz Marcholewski i Krzysztof Baske oraz oczywiście naszej hydro - Katarzyna Neumuller, która czuwała nad kuchnią, prowadziła biuro zawodów oraz animacje dla dzieci. Mamy za sobą magiczny, urodzinowy wieczór - z tortem, piosenką "Witku, no weź", energetycznym koncertem zespołu Mietek Blues Band, pokazem tańca z ogniami i choreograficznymi piruetami na parkiecie aż do samego rana 🙂 To był wyjątkowy czas, kiedy poczuliśmy się wszyscy razem połączeni hydro-mocą! Dużo wzruszeń, podziękowań, wspomnień. Dzięki, że z nami byliście i do zobaczenia na wodzie! W najbliższym czasie będziemy się z Wami dzielić informacjami z zawodów i fotorelacją. Poniżej pierwsza jej część w wykonaniu naszego hydro - Piotr Zatoń z PIKphotography - Fotografia/ Film, za które również dziękujemy. To dzięki Wam, uczestnikom możemy świętować 10 lat zawodów w wyjątkowej atmosferze, każdy wnosi w to wydarzenie coś od siebie <3 Bądźcie z nami jak najdłużej 🙂 Łącznie przy X edycji Hydroaktywni pracowały 64 osoby. Mowa o zakresach jak: biuro zawodów, kuchnia, zabezpieczenie ratownicze, sędziowskie, wolontariat, animatorzy dla dzieci, fotograf itp. To największe przedsięwzięcie jakie do tej pory zorganizowaliśmy.

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – firma „Kajaki-Słupia” s.c. Witold Zalewski, Renata Zalewska,
 2. Organizator spływu – osoba bezpośrednio kontaktująca się z firmą „Kajaki- Słupia” i wypożyczająca sprzęt kajakowy,
 3. Sprzęt kajakowy – niezbędny sprzęt do odbycia spływu kajakowego: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
 4. Uczestnik spływu – wszystkie osoby biorące udział w spływie kajakowym,
 5. Spływ kajakowy – usługa polegająca na wypożyczeniu sprzętu kajakowego do przepłynięcia wybranego odcinka rzeki  oraz przetransportowanie sprzętu kajakowego i określonej liczby uczestników na punkt początkowy i z punktu końcowego spływu,
 6. Proces rezerwacji – czas trwania wszystkich niezbędnych szczegółów i ustaleń warunków spływu kajakowego,
 7. Rezerwacja – potwierdzenie ustaleń oferty spływu oraz akceptacja warunków rezerwacji oraz wpłata zaliczki.

II. Rezerwacja

 1. Proces rezerwacji można rozpocząć kontaktując się bezpośrednio z firmą „Kajaki- Słupia”. Forma kontaktu jest dowolna.
 2. Rezerwacji należy dokonać mailowo lub poprzez formularz rezerwacji na stronie kajaki-slupia.pl.
 3. Dopuszcza się składanie rezerwacji osobiście po spisaniu umowy, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
 4. Podczas kontaktu ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły wybranej oferty spływu tj.: termin i godzina rozpoczęcia spływu, wybrany odcinek, ilość uczestników oraz ilość i rodzaj kajaków, transport uczestników, ilość osób niepełnoletnich biorących udział w spływie oraz usługi dodatkowe zawarte w zakładce „pozostała oferta” na stronie kajaki-slupia.pl.
 5. Rezerwację uznaje się za dokonaną i ważną jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 1. Ustalono termin oraz pozostałe szczegóły spływu wymienione w pkt. 4,
 2. Zaakceptowano przedmiotowy regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego,
 3. Wpłacono zaliczkę w wysokości określonej w pkt.
 1. Wysokość wymaganej zaliczki:
 1. Spływy kilkudniowe: 30% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę,
 2. Spływy kilkugodzinne, jednodniowe i zorganizowane: 50% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę.
 1. Zaliczkę należy wpłacić na numer konta podany na stronie www.kajaki-slupia.pl najpóźniej 3 dni po zaakceptowaniu warunków i ustaleń spływu  W przypadku odległych terminów rezerwacji dopuszcza się indywidualne ustalenie terminu wpłaty zaliczki.
 2. Pozostała część ceny spływu opłacana jest najpóźniej w dniu spływu przed jego rozpoczęciem.
 3. Zmiany dotyczące ilości sprzętu należy zgłaszać najpóźniej 7 dni przed spływem w celu ewentualnej korekty oferty spływu.
 4. Całkowita ustalona cena spływu nie ulega zmianie w dniu spływu.
 5. W przypadku nieopłacenia zaliczki w terminie, Usługodawca ma prawo do anulowania wszelkich ustaleń rezerwacji.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Organizator spływu ma prawo do anulowania rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji musi być dokonane w trwałej formie, poprzez maila, sms lub w formie pisemnej.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot zaliczki lub jej części, może nastąpić tylko na warunkach określonych w pkt. 4
 4. Organizatorowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
 1. W uzasadnionych przypadkach do 30 dni przed spływem kajakowym: 100% zaliczki,
 2. W czasie krótszym niż 30 dni zwrot nie następuje ale istnieje możliwość przełożenia spływu na inny możliwy termin.
 1. Ustalona w procesie rezerwacji data spływu jest obligatoryjna i może zostać zmieniona tylko jeśli pozwala na to terminarz Usługodawcy.
 2. Jeśli w dniu spływu liczba uczestników będzie mniejsza niż ustalona w procesie rezerwacji całkowita cena spływu nie ulega pomniejszeniu.

IV. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników spływu

Organizator spływu:

 1. Tylko organizator spływu upoważniony jest do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustaleniach spływu poczynionych z Usługodawcą.
 2. Przed rozpoczęciem spływy organizator zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna lub zapewnić opiekę osoby dorosłej w kajaku podczas spływu.
 4. Organizator spływu zobowiązany jest poinformować innych uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a także zapoznać ich z niniejszym regulaminem.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu powinien zapoznać się ze stanem technicznym wydawanego sprzętu kajakowego.
 7. Organizator spływu jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników spływu kajakowego. Za zniszczenie lub zagubienie sprzętu kajakowego, zgodnie z podpisaną umową, należy pokrycie pieniężne w wysokości:

Uczestnicy spływu:

 1. Każdy z uczestników spływu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt kajakowy.
 2. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
 3. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania śmieci ta trasie spływu. Śmieci należy pozostawić w kajaku lub w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Każdy z uczestników spływu zobowiązany jest do płynięcia zgodnie ustalonym odcinkiem i zakończenie go w wyznaczonym miejscu i czasie.
 5. Pozostawienie kajaka i pozostałego sprzętu w miejscu innym niż ustalony punkt zakończenia spływu, wiąże się z dodatkowym kosztem ustalonym przez usługodawcę.

STOSUJ SIĘ DO PRAWIDEŁ:

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek wywiązać się w pełni z poszczególnych punktów ustalonych w procesie rezerwacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników spływu i organizatora podczas spływu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy uczestników spływu podczas spływu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania wszelkich śmieci pozostawionych przez uczestników spływu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu kajakowego oraz wskazanych uczestników spływu o umówionej godzinie zgodnie z ustaleniami.
 7. W przypadku opóźnienia i zmiany ustalonej godziny odbioru sprzętu i wskazanych uczestników spływu z winy uczestników spływu, usługodawca rości sobie prawo do zorganizowania takiego transportu powrotnego, który będzie realny w najszybszym możliwym czasie.

VI. Informacje Końcowe:

 1. Wszelkie ustalenia i kwoty dotyczące spływu kajakowego poprzedza podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 2. W razie nie dostosowania się do warunków umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Sulęczyno, 01.02.2019r.