Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

Zawody Kajakowe „Hydroaktywni” to cykliczna impreza dla amatorów i pasjonatów kajakarstwa, firmowana przez Kajaki Słupia oraz Fundację „Aby chciało się chcieć”. Trasa zawodów obejmuje zarówno spokojne odcinki jeziora Węgorzyno jak i bystre, górskie odcinki rzeki Słupi. Od 2010 roku organizatorzy wkładają w kolejne edycje coraz większe zaangażowanie i kreatywność, co skutkuje przyrostem ilości dodatkowych atrakcji jak i zadowolonych uczestników, mogących spędzić czas w dobrej atmosferze z dodatkiem zachwycających „okoliczności” przyrody. Wszystko to przyprawione szczyptą adrenaliny w walce o nagrody. Na deser natomiast tańce, hulanki, swawole…

Organizatorzy

Regulamin

Regulamin Ogólnopolskich Amatorskich Zawodów Kajakowych “Hydroaktywni 2018″

 

Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe “Hydroaktywni 2018″ zwane w dalszej części Zawodami Kajakowymi.

 

 1. Cel imprezy:

Promowanie i rozwój kajakarstwa na Kaszubach. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowych szlaków wodnych (rz. Słupia) i ich walorów przyrodniczych. Promocja gminy Sulęczyno oraz jej walorów turystycznych. Spotkanie miłośników kajakarstwa i aktywnego wypoczynku z całej Polski.

 

 1. Organizator:

Organizatorami „Ogólnopolskich Amatorskich Zawodów Kajakowych Hydroaktywni 2018” są Fundacja „Aby chciało się chcieć” oraz operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa Kajaki-Słupia s.c. Kontakt – tel. 691 350 500, e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 

 1. Miejsce i termin:

Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „KAJLANDIA” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej. Zawody rozegrane zostaną jednoetapowo na trzynastokilometrowej trasie z Gowidlina do przystani kajakowej Kajlandia, przez jez. Gowidlińskie, rzekę Słupia, jez. Węgorzyno, Rynnę Sulęczyńską.

Zawody kajakowe odbędą się 19 maja 2018 roku. Cała impreza odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018 roku.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada podstawowe umiejętności pływania kajakiem.
 2. Dopuszcza się możliwość startu osoby niepełnoletniej w osadzie dwójkowej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod warunkiem, że:
 1. w przypadku wieku uczestnika powyżej 16 roku życia, druga osoba w osadzie ukończyła 18 lat,
 2. w przypadku wieku uczestnika poniżej 16 roku życia, drugą osobą w osadzie jest jej rodzic lub prawny opiekun,
 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich, odpowiedzialność przejmują rodzice lub prawni opiekunowie) i:
 1. ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
 2. przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Zawodami Kajakowymi
 3. przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach Kajakowych
 1. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie.
 2. Uczestnicy  startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl
 4. Uczestnicy mogą płynąć w kajakach własnych lub kajakach organizatora.
 5. Udział w zawodach należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 60 złotych z własnym kajakiem lub 65 zł z kajakiem organizatora /osoba/ na konto „kajaki-slupia” po otrzymaniu informacji o przyjęciu na zawody. Numer konta: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni 2018”, imię, nazwisko zawodnika/ów.
 6. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– przyjęcie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia powierzonego sprzętu

– zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Zawodów

 1. W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 

 1. Trasa i zasady zawodów.

Informacje Ogólne:

Wszyscy uczestnicy imprezy „Hydroaktywni 2018” podlegają rejestracji.

Każda osada /jedynki i dwójki/ zostaje zidentyfikowana otrzymując numer startowy.

Trasa zawodów jest jednoetapowa i przebiega z plaży w miejscowości Gowidlin do przystani kajakowej Kajlandia w Sulęczynie (ok. 13 km). Trasa przebiega przez jez. Gowidlińskie, rzekę Słupia, jez. Węgorzyno, Rynnę Sulęczyńską.

Istnieje możliwość rezygnacji z rywalizacji i wzięcia udziału w samym spływie /rekreacyjne pływanie/ na przedmiotowej trasie.

Osady biorące udział w spływie startują wspólnie z wszystkimi, następnie spływ pilotowany będzie przez instruktorów kajakarstwa.

Dla mniej odważnych istnieje możliwość zakończenia spływu przed „Rynną Sulęczyńską”.

Zasady Rywalizacji:

Wyścig będzie się odbywał w jednym łącznym etapie:

 1. Start wspólny /jedynki i dwójki/ jez. Gowidlińskie /Gowidlino plaża/
 2. Trasa wg oznaczenia na mapie: jez. Gowidlińskie – rzeka Słupia –  Węgorzyno –  Rynna Sulęczyńska – Kajlandia, ok. 13 km
 3. Liczony jest czas każdej osady.
 4. Wygrywa osada, która pierwsza pokona cały dystans /uzyska najlepszy czas/

Szczegóły trasy (mapa) zostaną dostarczone zawodnikom w dniu zawodów, podczas rejestracji.

Uczestnicy startują w dowolnie dobranych dla siebie kajakach.

 Kajaki mogą być własne bądź udostępnione od organizatora.

 

 1. Kategorie startowe:
 1. W spływie biorą udział osady:

– jednoosobowe,

– dwuosobowe.

 1. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w Biurze Zawodów.
 2. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

 

 1. Bezpieczeństwo:
 1. Informacje ogólne
 1. a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.
 2. b) Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają instruktorzy kajakarstwa rozlokowani w newralgicznych miejscach odbywania Zawodów.
 3. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 4. d) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
 5. e) Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKOWYCH zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 6. f) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.
 1. Ruch wodny
 1. a) Spływy będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
 2. b) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi.
 3. c) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.
 4. d) Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
 1. Warunki atmosferyczne
 1. a) Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:

– w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody – skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy,

– w przypadku drastycznego załamania pogody – odwołania zawodów.

 1. c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.
 1. Procedury w razie wypadku
 1. a) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
 2. b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.
 3. c) W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 4. d) Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.

 

 1. Inne informacje
 1. Zasady Fair-Play
 1. a) Aby rywalizacja w ramach Zawodów Kajakowych przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
 2. b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:

– wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,

– uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,

– zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny,

– podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,

– zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

 

 1. Ochrona środowiska naturalnego
 1. a) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
 2. b) Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne
 1. a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów nie mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora.
 2. b) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 3. c) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 4. d) Zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.
 1. Inne
 1. a) Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona.
 2. b) W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.

 

 1. Zakazy i obowiązki:
 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Odcinki trasy, na których istnieje możliwość wykorzystania transportu, mogą być obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się na wodzie i przepisów ruchu wodnego.
 4. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, instruktorów, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Zawodów Kajakowych.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Zawodami Kajakowymi, w tym zawodników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 5. Zawodnicy podczas Zawodów Kajakowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
 6. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
 7. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu zawodów.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Partnerzy

Partnerzy medialni

Aktualności

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – firma „Kajaki-Słupia” s.c. Witold Zalewski, Renata Zalewska,
 2. Organizator spływu – osoba bezpośrednio kontaktująca się z firmą „Kajaki- Słupia” i wypożyczająca sprzęt kajakowy,
 3. Sprzęt kajakowy – niezbędny sprzęt do odbycia spływu kajakowego: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
 4. Uczestnik spływu – wszystkie osoby biorące udział w spływie kajakowym,
 5. Spływ kajakowy – usługa polegająca na wypożyczeniu sprzętu kajakowego do przepłynięcia wybranego odcinka rzeki  oraz przetransportowanie sprzętu kajakowego i określonej liczby uczestników na punkt początkowy i z punktu końcowego spływu,
 6. Proces rezerwacji – czas trwania wszystkich niezbędnych szczegółów i ustaleń warunków spływu kajakowego,
 7. Rezerwacja – potwierdzenie ustaleń oferty spływu oraz akceptacja warunków rezerwacji oraz wpłata zaliczki.

II. Rezerwacja

 1. Proces rezerwacji można rozpocząć kontaktując się bezpośrednio z firmą „Kajaki- Słupia”. Forma kontaktu jest dowolna.
 2. Rezerwacji należy dokonać mailowo lub poprzez formularz rezerwacji na stronie kajaki-slupia.pl.
 3. Dopuszcza się składanie rezerwacji osobiście po spisaniu umowy, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
 4. Podczas kontaktu ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły wybranej oferty spływu tj.: termin i godzina rozpoczęcia spływu, wybrany odcinek, ilość uczestników oraz ilość i rodzaj kajaków, transport uczestników, ilość osób niepełnoletnich biorących udział w spływie oraz usługi dodatkowe zawarte w zakładce „pozostała oferta” na stronie kajaki-slupia.pl.
 5. Rezerwację uznaje się za dokonaną i ważną jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 1. Ustalono termin oraz pozostałe szczegóły spływu wymienione w pkt. 4,
 2. Zaakceptowano przedmiotowy regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego,
 3. Wpłacono zaliczkę w wysokości określonej w pkt.
 1. Wysokość wymaganej zaliczki:
 1. Spływy kilkudniowe: 30% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę,
 2. Spływy kilkugodzinne, jednodniowe i zorganizowane: 50% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę.
 1. Zaliczkę należy wpłacić na numer konta podany na stronie www.kajaki-slupia.pl najpóźniej 3 dni po zaakceptowaniu warunków i ustaleń spływu  W przypadku odległych terminów rezerwacji dopuszcza się indywidualne ustalenie terminu wpłaty zaliczki.
 2. Pozostała część ceny spływu opłacana jest najpóźniej w dniu spływu przed jego rozpoczęciem.
 3. Zmiany dotyczące ilości sprzętu należy zgłaszać najpóźniej 7 dni przed spływem w celu ewentualnej korekty oferty spływu.
 4. Całkowita ustalona cena spływu nie ulega zmianie w dniu spływu.
 5. W przypadku nieopłacenia zaliczki w terminie, Usługodawca ma prawo do anulowania wszelkich ustaleń rezerwacji.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Organizator spływu ma prawo do anulowania rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji musi być dokonane w trwałej formie, poprzez maila, sms lub w formie pisemnej.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot zaliczki lub jej części, może nastąpić tylko na warunkach określonych w pkt. 4
 4. Organizatorowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
 1. W uzasadnionych przypadkach do 30 dni przed spływem kajakowym: 100% zaliczki,
 2. W czasie krótszym niż 30 dni zwrot nie następuje ale istnieje możliwość przełożenia spływu na inny możliwy termin.
 1. Ustalona w procesie rezerwacji data spływu jest obligatoryjna i może zostać zmieniona tylko jeśli pozwala na to terminarz Usługodawcy.
 2. Jeśli w dniu spływu liczba uczestników będzie mniejsza niż ustalona w procesie rezerwacji całkowita cena spływu nie ulega pomniejszeniu.

IV. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników spływu

Organizator spływu:

 1. Tylko organizator spływu upoważniony jest do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustaleniach spływu poczynionych z Usługodawcą.
 2. Przed rozpoczęciem spływy organizator zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna lub zapewnić opiekę osoby dorosłej w kajaku podczas spływu.
 4. Organizator spływu zobowiązany jest poinformować innych uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a także zapoznać ich z niniejszym regulaminem.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu powinien zapoznać się ze stanem technicznym wydawanego sprzętu kajakowego.
 7. Organizator spływu jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników spływu kajakowego. Za zniszczenie lub zagubienie sprzętu kajakowego, zgodnie z podpisaną umową, należy pokrycie pieniężne w wysokości:

Uczestnicy spływu:

 1. Każdy z uczestników spływu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt kajakowy.
 2. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
 3. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania śmieci ta trasie spływu. Śmieci należy pozostawić w kajaku lub w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Każdy z uczestników spływu zobowiązany jest do płynięcia zgodnie ustalonym odcinkiem i zakończenie go w wyznaczonym miejscu i czasie.
 5. Pozostawienie kajaka i pozostałego sprzętu w miejscu innym niż ustalony punkt zakończenia spływu, wiąże się z dodatkowym kosztem ustalonym przez usługodawcę.

STOSUJ SIĘ DO PRAWIDEŁ:

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek wywiązać się w pełni z poszczególnych punktów ustalonych w procesie rezerwacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników spływu i organizatora podczas spływu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy uczestników spływu podczas spływu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania wszelkich śmieci pozostawionych przez uczestników spływu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu kajakowego oraz wskazanych uczestników spływu o umówionej godzinie zgodnie z ustaleniami.
 7. W przypadku opóźnienia i zmiany ustalonej godziny odbioru sprzętu i wskazanych uczestników spływu z winy uczestników spływu, usługodawca rości sobie prawo do zorganizowania takiego transportu powrotnego, który będzie realny w najszybszym możliwym czasie.

VI. Informacje Końcowe:

 1. Wszelkie ustalenia i kwoty dotyczące spływu kajakowego poprzedza podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 2. W razie nie dostosowania się do warunków umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Sulęczyno, 01.02.2019r.