Kajaki Słupia Kajaki Słupia

Idea

Po raz pierwszy organizujemy w tym roku ultramaraton kajakowy na dystansie 119 km! odcinek Sulęczyno - Ustka

10.06.2017

R E G U L A M I N

 1. Cel imprezy:

Rywalizacja kajakarska – Sprawdzenie swoich sił i wytrzymałości a także popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.

 1. Organizator:

Organizatorem  „HYDROAKTYWNI EXTREME ” jest operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa „Kajaki-Słupia” s.c. Kontakt – tel. 605569713,                                             e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 1. Miejsce i termin:

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „Kajaki- Słupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia z Sulęczyna do Ustki dnia 10.06.2017 od godz. 4.00 do 21.00

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia z podstawowymi umiejętnościami kajakarskimi.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  oraz:

a ) ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie

b ) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Rywalizacją.

 1. c) podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

d ) przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rywalizacji

 1. Uczestnicy  startują na własnych kajakach i własnych kamizelkach.

 

 1. Obowiązkowo każdy z uczestników rywalizacji musi posiadać kamizelkę asekuracyjną oraz telefon komórkowy

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl

6 . Udział w rywalizacji należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 150 złotych na konto „kajaki-slupia”   Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni EXTREME”, imię, nazwisko zawodnika.

 1. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

– w czasie trwania rywalizacji wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 

 1. Trasa i objaśnienie Rywalizacji.

 

 1. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia Sulęczyno – Ustka na dystansie 119 km /w tym przewózka 7 km/

 

 1. Start nastąpi o godz. 4.00 a meta max 21.00

 

 1. Na trasie będą dwa pkt. kontrolne z pomiarem czasu w:

– jez. Głębokie /37 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max godz. 10.00

– Słupsk /75 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max. godz. 16.00

 1. Uczestnik który nie zdąży dopłynąć w wskazanym limicie czasowym pozostaje na pkt. kontrolnym, po czym z kierowcą „kajaki-słupia” jedzie na metę rywalizacji bądź we własnym zakresie organizuje transport.
 2. Na pkt. kontrolnym j. Głębokie jest przewózka kajaków 7 km do Gałęźni Małej przygotowana przez organizatora. Przewózka będzie odbywać się od. Godz. 8.00 co 30 min do godz. 10.00
 3. Wygrywa rywalizację kto pierwszy ukończy cały dystans rywalizacji.
 4. Bezpieczeństwo:
 1. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za uczestników podczas rywalizacji.
 2. Na trasie rywalizacji nie ma ratowników ani pomocy medycznej. Podstawowe akcesoria medyczne będą na pkt. kontrolnych trasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 4.  Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do pływania w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 5. Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do posiadania przy sobie telefonu komórkowego
 6. Warunki atmosferyczne: Rywalizacja odbywać się będzie zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.  W przypadku drastycznego załamania pogody – dopuszcza się  odwołanie rywalizacji.

 

 1. Inne informacje

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „kajaki-slupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Przyjazd uczestników możliwy jest w piątek 09.06.2017 a nocleg we własnych namiotach bądź we własnym zakresie
 1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie w piątek 09.06.2017 od godz. 20-21.00 oraz w sobotę 10.06.2017 od godz. 3.00
 2. Start nastąpi pojedynczo o godz. 4.00 co 1 min.
 3. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.

 

 1. Organizator zapewnia:

 

 1. Pomiar czasu uczestników, numery startowe i przedstawienie wyników
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Przewózkę z j. Głębokiego do Gałęźni Młej
 4. Posiłek regeneracyjny na pkt. kontrolnych /kanapki, owoce, woda/
 5. W razie konieczności podjęcie uczestnika z trasy
 6. Powrót uczestników z Ustki do biura Zawodów
 7. Symboliczne nagrody i upominki

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 6. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu rywalizacji.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Organizatorzy

Regulamin

Partnerzy

Partnerzy medialni

data dodania: 13.08.2017

Hydroaktywni EXTREME 2017

Po raz pierwszy organizujemy w tym roku ultramaraton kajakowy na dystansie 119 km! odcinek Sulęczyno - Ustka

10.06.2017

R E G U L A M I N

 1. Cel imprezy:

Rywalizacja kajakarska – Sprawdzenie swoich sił i wytrzymałości a także popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.

 1. Organizator:

Organizatorem  „HYDROAKTYWNI EXTREME ” jest operator turystyki kajakowej Przystań Kajakowa „Kajaki-Słupia” s.c. Kontakt – tel. 605569713,                                             e-mail: biuro@kajaki-slupia.pl

 1. Miejsce i termin:

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „Kajaki- Słupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia z Sulęczyna do Ustki dnia 10.06.2017 od godz. 4.00 do 21.00

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia z podstawowymi umiejętnościami kajakarskimi.
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  oraz:

a ) ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie

b ) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Rywalizacją.

 1. c) podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

d ) przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rywalizacji

 1. Uczestnicy  startują na własnych kajakach i własnych kamizelkach.

 

 1. Obowiązkowo każdy z uczestników rywalizacji musi posiadać kamizelkę asekuracyjną oraz telefon komórkowy

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: biuro@kajaki-slupia.pl

6 . Udział w rywalizacji należy potwierdzić wpłatą wpisowego w wysokości 150 złotych na konto „kajaki-slupia”   Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
94 8324 0001 0041 7606 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: „Hydroaktywni EXTREME”, imię, nazwisko zawodnika.

 1. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:

– pełne dane osobowe niezbędne do ubezpieczenia

– akceptację Regulaminu

– oświadczenie o stanie zdrowia a także świadomości z warunków uczestnictwa

– w czasie trwania rywalizacji wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

 

 1. Trasa i objaśnienie Rywalizacji.

 

 1. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Słupia Sulęczyno – Ustka na dystansie 119 km /w tym przewózka 7 km/

 

 1. Start nastąpi o godz. 4.00 a meta max 21.00

 

 1. Na trasie będą dwa pkt. kontrolne z pomiarem czasu w:

– jez. Głębokie /37 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max godz. 10.00

– Słupsk /75 km/ – limit czasu do dalszej rywalizacji max. godz. 16.00

 1. Uczestnik który nie zdąży dopłynąć w wskazanym limicie czasowym pozostaje na pkt. kontrolnym, po czym z kierowcą „kajaki-słupia” jedzie na metę rywalizacji bądź we własnym zakresie organizuje transport.
 2. Na pkt. kontrolnym j. Głębokie jest przewózka kajaków 7 km do Gałęźni Małej przygotowana przez organizatora. Przewózka będzie odbywać się od. Godz. 8.00 co 30 min do godz. 10.00
 3. Wygrywa rywalizację kto pierwszy ukończy cały dystans rywalizacji.
 4. Bezpieczeństwo:
 1. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za uczestników podczas rywalizacji.
 2. Na trasie rywalizacji nie ma ratowników ani pomocy medycznej. Podstawowe akcesoria medyczne będą na pkt. kontrolnych trasy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
 4.  Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do pływania w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
 5. Każdy uczestnik Rywalizacji zobowiązany jest do posiadania przy sobie telefonu komórkowego
 6. Warunki atmosferyczne: Rywalizacja odbywać się będzie zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.  W przypadku drastycznego załamania pogody – dopuszcza się  odwołanie rywalizacji.

 

 1. Inne informacje

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie na przystani kajakowej „kajaki-slupia” w Sulęczynie przy ul. Brzozowej.
 2. Przyjazd uczestników możliwy jest w piątek 09.06.2017 a nocleg we własnych namiotach bądź we własnym zakresie
 1. Rejestracja zawodników odbywać się będzie w piątek 09.06.2017 od godz. 20-21.00 oraz w sobotę 10.06.2017 od godz. 3.00
 2. Start nastąpi pojedynczo o godz. 4.00 co 1 min.
 3. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.

 

 1. Organizator zapewnia:

 

 1. Pomiar czasu uczestników, numery startowe i przedstawienie wyników
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Przewózkę z j. Głębokiego do Gałęźni Młej
 4. Posiłek regeneracyjny na pkt. kontrolnych /kanapki, owoce, woda/
 5. W razie konieczności podjęcie uczestnika z trasy
 6. Powrót uczestników z Ustki do biura Zawodów
 7. Symboliczne nagrody i upominki

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
 4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
 5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 6. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu rywalizacji.
 7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

Gdzie nas znajdziesz?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – firma „Kajaki-Słupia” s.c. Witold Zalewski, Renata Zalewska,
 2. Organizator spływu – osoba bezpośrednio kontaktująca się z firmą „Kajaki- Słupia” i wypożyczająca sprzęt kajakowy,
 3. Sprzęt kajakowy – niezbędny sprzęt do odbycia spływu kajakowego: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
 4. Uczestnik spływu – wszystkie osoby biorące udział w spływie kajakowym,
 5. Spływ kajakowy – usługa polegająca na wypożyczeniu sprzętu kajakowego do przepłynięcia wybranego odcinka rzeki  oraz przetransportowanie sprzętu kajakowego i określonej liczby uczestników na punkt początkowy i z punktu końcowego spływu,
 6. Proces rezerwacji – czas trwania wszystkich niezbędnych szczegółów i ustaleń warunków spływu kajakowego,
 7. Rezerwacja – potwierdzenie ustaleń oferty spływu oraz akceptacja warunków rezerwacji oraz wpłata zaliczki.

II. Rezerwacja

 1. Proces rezerwacji można rozpocząć kontaktując się bezpośrednio z firmą „Kajaki- Słupia”. Forma kontaktu jest dowolna.
 2. Rezerwacji należy dokonać mailowo lub poprzez formularz rezerwacji na stronie kajaki-slupia.pl.
 3. Dopuszcza się składanie rezerwacji osobiście po spisaniu umowy, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
 4. Podczas kontaktu ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły wybranej oferty spływu tj.: termin i godzina rozpoczęcia spływu, wybrany odcinek, ilość uczestników oraz ilość i rodzaj kajaków, transport uczestników, ilość osób niepełnoletnich biorących udział w spływie oraz usługi dodatkowe zawarte w zakładce „pozostała oferta” na stronie kajaki-slupia.pl.
 5. Rezerwację uznaje się za dokonaną i ważną jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 1. Ustalono termin oraz pozostałe szczegóły spływu wymienione w pkt. 4,
 2. Zaakceptowano przedmiotowy regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego,
 3. Wpłacono zaliczkę w wysokości określonej w pkt.
 1. Wysokość wymaganej zaliczki:
 1. Spływy kilkudniowe: 30% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę,
 2. Spływy kilkugodzinne, jednodniowe i zorganizowane: 50% całkowitej ceny spływu wskazanej przez Usługodawcę.
 1. Zaliczkę należy wpłacić na numer konta podany na stronie www.kajaki-slupia.pl najpóźniej 3 dni po zaakceptowaniu warunków i ustaleń spływu  W przypadku odległych terminów rezerwacji dopuszcza się indywidualne ustalenie terminu wpłaty zaliczki.
 2. Pozostała część ceny spływu opłacana jest najpóźniej w dniu spływu przed jego rozpoczęciem.
 3. Zmiany dotyczące ilości sprzętu należy zgłaszać najpóźniej 7 dni przed spływem w celu ewentualnej korekty oferty spływu.
 4. Całkowita ustalona cena spływu nie ulega zmianie w dniu spływu.
 5. W przypadku nieopłacenia zaliczki w terminie, Usługodawca ma prawo do anulowania wszelkich ustaleń rezerwacji.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Organizator spływu ma prawo do anulowania rezerwacji.
 2. Anulowanie rezerwacji musi być dokonane w trwałej formie, poprzez maila, sms lub w formie pisemnej.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot zaliczki lub jej części, może nastąpić tylko na warunkach określonych w pkt. 4
 4. Organizatorowi przysługuje zwrot zaliczki w wysokości:
 1. W uzasadnionych przypadkach do 30 dni przed spływem kajakowym: 100% zaliczki,
 2. W czasie krótszym niż 30 dni zwrot nie następuje ale istnieje możliwość przełożenia spływu na inny możliwy termin.
 1. Ustalona w procesie rezerwacji data spływu jest obligatoryjna i może zostać zmieniona tylko jeśli pozwala na to terminarz Usługodawcy.
 2. Jeśli w dniu spływu liczba uczestników będzie mniejsza niż ustalona w procesie rezerwacji całkowita cena spływu nie ulega pomniejszeniu.

IV. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników spływu

Organizator spływu:

 1. Tylko organizator spływu upoważniony jest do dokonywania jakichkolwiek zmian w ustaleniach spływu poczynionych z Usługodawcą.
 2. Przed rozpoczęciem spływy organizator zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna lub zapewnić opiekę osoby dorosłej w kajaku podczas spływu.
 4. Organizator spływu zobowiązany jest poinformować innych uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a także zapoznać ich z niniejszym regulaminem.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Organizator spływu powinien zapoznać się ze stanem technicznym wydawanego sprzętu kajakowego.
 7. Organizator spływu jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak i przez innych Uczestników spływu kajakowego. Za zniszczenie lub zagubienie sprzętu kajakowego, zgodnie z podpisaną umową, należy pokrycie pieniężne w wysokości:

Uczestnicy spływu:

 1. Każdy z uczestników spływu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt kajakowy.
 2. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
 3. Zabrania się wyrzucania i pozostawiania śmieci ta trasie spływu. Śmieci należy pozostawić w kajaku lub w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Każdy z uczestników spływu zobowiązany jest do płynięcia zgodnie ustalonym odcinkiem i zakończenie go w wyznaczonym miejscu i czasie.
 5. Pozostawienie kajaka i pozostałego sprzętu w miejscu innym niż ustalony punkt zakończenia spływu, wiąże się z dodatkowym kosztem ustalonym przez usługodawcę.

STOSUJ SIĘ DO PRAWIDEŁ:

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek wywiązać się w pełni z poszczególnych punktów ustalonych w procesie rezerwacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników spływu i organizatora podczas spływu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy uczestników spływu podczas spływu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania wszelkich śmieci pozostawionych przez uczestników spływu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu kajakowego oraz wskazanych uczestników spływu o umówionej godzinie zgodnie z ustaleniami.
 7. W przypadku opóźnienia i zmiany ustalonej godziny odbioru sprzętu i wskazanych uczestników spływu z winy uczestników spływu, usługodawca rości sobie prawo do zorganizowania takiego transportu powrotnego, który będzie realny w najszybszym możliwym czasie.

VI. Informacje Końcowe:

 1. Wszelkie ustalenia i kwoty dotyczące spływu kajakowego poprzedza podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu kajakowego.
 2. W razie nie dostosowania się do warunków umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Sulęczyno, 01.02.2019r.